Geen objecten gevonden

Betonwerk

Beton heeft niet het eeuwige leven, zoals in het verleden vaak werd gedacht. Hoe hoog de kwaliteit van het beton ook mag zijn, als het oppervlak niet goed beschermd wordt, treedt er vroeg of laat onvermijdelijk verval in. Beton is namelijk een minerale ondergrond die ontstaat door het samenvoegen van zand, cement, grind en water. Afhankelijk van het cementgehalte, alsmede korrelopbouw en het eventuele gebruik van hulpstoffen ontstaan vele verschillende kwaliteiten.
    
De volgende schademechanismen of schadevormen doen zich voor in de praktijk:

  •     mechanische beschadigingen
  •     onvoldoende dekking van bewapening
  •     fysische beschadigingen en/of aantasting
  •     chemische aantasting
  •     ontwerpfouten
  •     losse betondelen/grindnesten
  •     roestvlekken
  •     scheuren en schilfers

Om een schadediagnose te kunnen stellen, dient er eerst een grondig onderzoek te worden verricht om een goed reparatie- en beschermingsadvies te kunnen geven, met of zonder onderhoudstermijnen.

Betonreparatie
Delen beton kunnen worden aangetast door verroest ijzer in het beton. Men kan dit vooral bij balkons en/of galerijen tegenkomen. Afgesprongen betondeeltjes, scheurtjes en roestvlekken zijn signalen die waarschuwen voor betonschade. Op den duur kan deze schade ernstige vormen aannemen. Helder VastgoedSchilderwerken bestrijdt en herstelt dit op effectieve wijze. Het beschadigde betonwerk kan zowel met minerale als epoxy gebonden mortels worden hersteld.

Kitten van betonelementen
Hoogheemraadschap Noorderkwartier heeft onze bv ingeschakeld voor het vervangen van dilatatievoegen in het gemaal te Ewijcksluis. Dit is een vorm van kitwerk tussen los van elkaar werkende betonelementen of gevelvlakken. Dit kan nodig zijn ter vervanging van bestaande kitvoegen. Uiteraard gebruiken we hiervoor zorgvuldig uitgezochte materialen die vele jaren hun kwaliteit hebben bewezen.

Bescherming van beton
Weersomstandigheden kunnen betonconstructies aantasten. Betonconstructies kunnen worden voorzien van een sterke "coating" om weersinvloeden zoveel als mogelijk te vermijden. Zowel oude betonconstructies die gerenoveerd zijn als nieuwe betonwerken kunnen met een beschermlaag behandeld worden.

    
Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag