Geen objecten gevonden

Urgenda

Visie 2050
Iedereen heeft inspiratie nodig. Voor het duurzaam ondernemen trekt Schilderwerken zich graag op aan Urgenda die een ambitieuze toekomstvisie heeft opgesteld voor 2050.

Hoe wonen we over veertig jaar? Waar halen we onze energie vandaan? Hoe eten en verplaatsen we ons? En hoe ziet onze economie eruit? Voor een duurzaam Nederland zijn grondige herzieningen van al onze stelsels nodig. In de visie 'Samen sneller duurzaam' beschrijft Urgenda hoe een duurzaam Nederland er over pakweg veertig jaar uit kan zien en hoe we dat kunnen bereiken.

Niet als blauwdruk van hoe het moet, maar als wenkend perspectief voor al die duizenden mensendie nu actief zijn op het gebied van elektrisch vervoer, voedsel, kleding, energieleverende bouw of duurzame energie.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag