Geen objecten gevonden

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam ondernemen: voor HVSW is dit niet iets totaal nieuws omdat we vanaf het begin veel oog hebben gehad voor het mileu, sociale verantwoordelijkheid (leerbedrijf) en een gedegen arbo beleid. Hoewel het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een grote vlucht heeft genomen, willen we graag een voortrekkersrol blijven spelen. Hiertoe nemen we onze eigen bedrijfsprocessen onder de loep en nemen concrete maatregelen waar we ons kunnen verbeteren. Onze BV werkt niet alleen en maakt deel uit van een keten (opdrachtgever, leveranciers, klanten, medewerkers, etc). Duurzaam ondernemen is dus iets wat je SAMEN moet doen.

In 2014 zijn we lid geworden van MVO Nederland om ons verder te profileren en meer inspiratie op te doen voor nieuwe ontwikkelingen en producten.

Wubbo Ockels verwoordde het als volgt: "De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt waar we zijn: op een prachtige planeet, waar we niet zonder kunnen."
Lees hier zijn afscheidsbrief.

In 2011 organiseerden we in samenwerking met Woningstichting Den Helder een symposium Samen Sneller Duurzaam organiseerden om alle kennis en kunde in de Kop van Noord Holland te bundelen en samen deze regio verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaam ondernemen.

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag